Raporti Vjetor mbi aktivitetet e Donatorëve 2015

Donor Actual Disbursements Actual Commitments
BE 68,106,325.00 116,497,980.00
Gjermania 41,148,892.00 7,158,439.00
SHBA 37,344,674.00 25,004,164.00
Austria 4,261,687.00 3,501,787.00
Luksemburgu 3,821,680.00 578,628.00
Japonia 3,542,607.00 3,350,419.00
Suedia 3,128,945.00 10,207,272.00
Holanda 2,472,075.00 1,714,049.00
Zvicër 1,666,611.00 13,453,071.00
Banka Botërore 976,215.00 621,228.00
Kosova 911,136.00 2,944,497.00
Danimarka 871,342.00 1,946,308.00
Finlanda 812,723.00 2,109,683.00
UNKT 474,782.00 2,838,074.00
Mbretëria e Bashkuar 274,448.00 4,590,635.00
Turqia 189,597.00 396,948.00
Norvegjia 141,015.00 1,711,143.00
Franca 102,725.00 16,725.00
UNFPA 62,936.00 262,031.00
OBSH 56,971.00 52,365.00
OUB 0.00 63,593.00
ONP 0.00 60,312.00